Bring a Friend!

Voorwaarden Bring a Friend actie:

  • Onder ‘nieuwe deelnemer’ wordt verstaan: iemand die vóór 1 oktober 2018 een (5 of 10) strippenkaart en/of abonnement bij Flow Yoga Leiderdorp afneemt en nog niet eerder een strippenkaart en/of abonnement bij ons heeft gehad.
  • De nieuwe deelnemer stuurt een e-mail naar contact@flowyogaleiderdorp.nl waarin hij/zij vermeldt wie (naam en achternaam) hem/haar heeft geïntroduceerd. Dan weten we dat we er bij jou een extra les mogen bijschrijven.
  • Iemand attenderen op en/of deelname aan een gratis proefles of 3 lessen voor €20 is altijd mogelijk, maar maakt iemand nog geen ‘nieuwe deelnemer’. Dit levert jou dan ook geen extra les op.
  • Deze actie is geldig t/m september 2018.